O NÁS

Dům seniorů Michle s.r.o. je registrovaným nestátním sociálním
a ambulantním zdravotnickým zařízením a členem Asociace
poskytovatelů sociálních služeb České republiky.

Domov pro seniory je tu pro naše klienty již od roku 2010. Odlehčovací
službu poskytujeme od roku 2015.

 

 Naším přáním je vytvořit prostředí,kde jsou senioři bráni jako rovnocenní partneři a kde je respektován
jejich názor. Chceme jim zajistit důstojný a kvalitní život a postarat se o ně na úrovni, kterou si zaslouží.
Klientům domova je tak poskytnuto naprosté soukromí a bezpečný pobyt s nepřetržitou zdravotnickou
a ošetřovatelskou péčí.

 Naše domovy jsou určeny jak jednotlivcům, tak i manželským párům, kteří chtějí strávit podzim svého
života s plnou péčí ošetřovatelského i zdravotnického personálu. I péče o zcela ležící klienty je pro nás
standardem a samozřejmostí.